Ochrana obyvatel - Povodně

Historie
Vybavení
Výjezdy
Fotogalerie
Kontakt
Odkazy
Informace
Hlášení pálení
facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Povodně a její stupně
Povodeň je přírodní jev, který je způsoben rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Pro lepší orientaci o síle povodní je stanovena stupnice povodňové aktivity:

1.SPA - bdělost

2.SPA - pohotovost

3.SPA - ohrožení

3.SPA - extrémní povodeň,

jednotlivé úrovně SPA v měrných bodech v našem hasebním obvodu uvádíme níže:


 
měrné místo: Karlovy Vary - Drahovice (Ohře)
Stupně povodňové aktivity Výška vody v cm Průtok vody v m3.s-1  
1.stupeň 190 153 1.SPA
2.stupeň 230 208 2.SPA
3.stupeň 270 271 3.SPA
3.stupeň 419   3.SPA -extrémní povodeň
sucho 31    

 
měrné místo: Teplička (Teplá)
Stupně povodňové aktivity Výška vody v cm Průtok vody v m3.s-1  
1.stupeň 125 26 1.SPA
2.stupeň 170 51,4 2.SPA
3.stupeň 246   3.SPA -extrémní povodeň
sucho 4    

 

 

 

(C) Designed by Fox 2014